Samenwerking tussen Present en City Shapers in Haarlem

Een succesvolle samenwerking op informeel niveau

In de wereld van vrijwilligersorganisaties is samenwerking vaak van cruciaal belang om de gestelde doelen te bereiken. Een interessant voorbeeld van een succesvolle samenwerking is die tussen Present en City Shapers. Beide stichtingen hebben een eigen identiteit en werken samen op informeel niveau om hun gemeenschappelijke doelen te realiseren.
Wil je meer weten over hoe deze samenwerking is gestructureerd, wat de uitdagingen zijn, welke voordelen het biedt en hoe financiering een rol speelt lees dan verder.

De samenwerking tussen Present en City Shapers is ontstaan vanuit Geloven in de Stad. Geloven in de Stad bestaat al 20 jaar en zowel Present als City Shapers hebben een langdurige samenwerking met deze koepelorganisatie.

Hoewel er geen formele juridische constructie is tussen Present, City Shapers en Geloven in de Stad, werken ze wel samen. Beide partijen hebben elk hun eigen stichting, met een eigen logo, KvK-registratie, website en medewerkers. Het bestuur van beide stichtingen bestaat echter uit dezelfde personen.
Dit gezamenlijke bestuur houdt regelmatig vergaderingen om de samenwerking te coördineren en te stroomlijnen. Hoewel er dus sprake is gezamenlijke afstemming en samenwerken van de stichtingen, behouden beide stichtingen wel hun eigen jaarplannen, begrotingen en andere formele documenten.

De gezamenlijke droom

De gezamenlijke droom van Present en City Shapers is om zoveel mogelijk kwetsbare mensen in de stad te helpen en ondersteunen, en om verbinding te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Deze visie wordt pragmatisch opgepakt, waarbij ze flexibel zijn in het oppakken van hulpvragen. Als een aanvraag niet binnen de richtlijnen van Present past, kan City Shapers het oppakken, en vice versa. Dit zorgt voor een effectieve aanpak waarbij de behoeften van de kwetsbare mensen centraal staan.

Hoe werkt het samenwerken in de praktijk?

Present en City Shapers zijn samenwerkingspartners, waarbij de verdeling van het werk plaatsvindt op basis van doelgroep/leeftijd en waar de aanvraag het beste past of uitkomt.

Een van de medewerkers werkt half om half voor Present en City Shapers, terwijl andere medewerkers formeel en pragmatisch uren maken bij Present of andersom.

Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde intakeprocedure voor hulpvragen en aanbod, wat zorgt voor een efficiënte afhandeling.

Er heerst ook een hoge mate van collegialiteit tussen de twee stichtingen, wat als zeer prettig wordt ervaren. Dit uit zich onder andere op vrijwilligersniveau, waarbij vrijwilligers van Present kunnen helpen bij activiteiten van City Shapers. Er worden voorbeelden gegeven van Present-vrijwilligers die het vervoer regelen voor een schoolactiviteit van City Shapers, of die een City Shaper-vrijwilliger leren om laminaat te leggen. Deze onderlinge ondersteuning versterkt de samenwerking en zorgt voor een bredere inzetbaarheid van vrijwilligers.

Bij bijeenkomsten en vergaderingen vertegenwoordigen de stichtingen elkaar en stimuleren ze elkaars aanwezigheid. Dit draagt bij aan een gezamenlijke aanpak en het delen van kennis en ervaring.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor de samenwerking is ervoor te zorgen dat beide stichtingen hun eigen identiteit behouden. Het is belangrijk dat de eigenheid van elke stichting zichtbaar blijft, bijvoorbeeld in de manier waarop ze hun sociale media beheren en de specifieke projecten die ze uitvoeren. Het behouden van deze unieke propositie heeft meerwaarde, vooral voor de doelgroepen die beide stichtingen bedienen. Door te streven naar een goede balans kunnen beide stichtingen profiteren van elkaars kwaliteiten en werkzaamheden opvangen bij ziekte of uitval van medewerkers.

De succesfactoren

De succesfactoren van de samenwerking liggen in de gedeelde visie om kwetsbare mensen te helpen en verbinding te creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast speelt de flexibiliteit en pragmatische aanpak een grote rol. Ze werken samen op basis van de behoeften van de gemeenschap en vinden oplossingen, zelfs als een aanvraag niet binnen de richtlijnen van een van de stichtingen past. Collegialiteit en onderlinge ondersteuning op vrijwilligersniveau versterken de samenwerking.

Het advies dat Present en City Shapers willen delen met collega-organisaties is om de tijd te nemen om vertrouwen op te bouwen in de samenwerking. Het is essentieel om open met elkaar te communiceren, vooral als een van de organisaties snel groeit. Door samen te werken aan projecten kan het vertrouwen verder versterkt worden. Daarnaast is het belangrijk om trouw te blijven aan je eigen identiteit en kleur, omdat dit juist meerwaarde kan bieden binnen de samenwerking.

Al met al is de samenwerking tussen Present en City Shapers een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking op informeel niveau. Deze samenwerking biedt voordelen zoals een grotere capaciteit, minder kwetsbaarheid en een bredere impact op de gemeenschap. Het is inspirerend om te zien hoe twee organisaties, met behoud van hun eigenheid, kunnen samenwerken om positieve verandering teweeg te brengen.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur