Over samenwerken

5 condities voor succesvol samenwerken

5 condities voor samenwerking

Samenwerking is niet volledig controleerbaar, maar de kans op succes kan wel worden beïnvloed. 

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij zijn beide partners bij adviesbureau Twijnstra Gudde en hebben als organisatieadviseurs een specialisatie in samenwerkingsvraagstukken. Zij benadrukken dat voor een succesvolle samenwerking organisaties bereid moeten zijn om een deel van hun autonomie of verwachtingen op te geven, in het vertrouwen dat ze er meer voor terugkrijgen. Dit is geen eenvoudige opgave. Betrokkenen spreken niet altijd dezelfde taal, hebben verschillende verwachtingen en interpreteren zaken op verschillende manieren.

Vijf condities voor effectieve samenwerking

Kaats en Opheij hebben een model ontwikkeld dat vrijwilligersorganisaties in staat stelt om gezamenlijk naar vijf belangrijke condities voor effectieve samenwerking te kijken:

Gedeelde ambitie

Dit vormt het kloppende hart van de samenwerking. Hier geven de organisaties betekenis aan de samenwerking. Als er geen gedeelde ambitie is, bestaat het risico dat de samenwerking uiteenvalt.

Erkenning van belangen

Alleen wanneer alle belangen op tafel komen, kunnen gezamenlijk win-win oplossingen worden gezocht. Door beter inzicht in elkaars belangen begrijpt men waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn.

Betekenisvol proces

Om succesvol samen te werken, moet er een proces op gang worden gebracht waarin de juiste stappen op de juiste volgorde worden genomen. Door dit te doen, wordt betekenis gegeven aan de samenwerking.

Opbouwen van relaties

Samenwerken draait om mensen. Het kernvraagstuk is in hoeverre we ons kunnen overgeven aan de relatie met anderen en in welke mate we onszelf of onze achterban moeten beschermen tegen mogelijke risico's van de samenwerking.

Professionele organisatie

Organiseren omvat onder andere het maken van keuzes met betrekking tot dimensies en belangrijkheid, de structuur, en de juridische en organisatorische inrichting. Wanneer we "tussen organisaties organiseren", maken we gebruik van andere modellen dan binnen organisaties.

Deze beweging kan alleen bestaan en winnen in kracht als ze lokaal wordt gedragen, opgebouwd en ingebed.

Ons verlangen is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt. Zo zijn we samen in staat meer mensen beter te ondersteunen.

Deze beweging kan alleen bestaan - en winnen in kracht - als ze lokaal wordt gedragen, opgebouwd en ingebed. Daar zullen krachtige initiatiefnemers en kartrekkers nodig zijn en zal de samenwerking in wisselende varianten tot stand komen. Als landelijke christelijke organisaties willen we deze lokale inzet inspireren, stimuleren en versterken, aanwezig in meer dan 200 gemeenten van Nederland met een jaarlijkse inzet van tienduizenden vrijwilligers.

Aanvullend Samenwerken

Binnen de Keten van Hoop werken we met organisaties die elkaar aanvullen en
met hun unieke punten waarde toevoegen voor mensen in een kwetsbare situatie

Hulp bij geldzorgen

Laagdrempelige burenhulp

Hulp voor werk-zoekenden 

Helpen als groep

Helpen als jongeren