Wie we zijn

Omzien naar mensen in een kwetsbare situatie

De landelijke organisaties SchuldHulpMaatje, HipHelpt, JobHulpMaatje, Present en TijdVoorActie bouwen samen aan een ‘Keten van Hoop’. Op 5 oktober 2022 hebben we hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Gemotiveerd door inspirerende lokale voorbeelden van samenwerking gaan we landelijk samen optrekken binnen een projectalliantie. 

We merken in de praktijk dat de problemen in de samenleving groter worden. De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen. Samen zijn we in staat om meer mensen beter te ondersteunen. Onze organisaties hebben gemeenschappelijk dat we omzien naar en hulp bieden aan mensen in een kwetsbare situatie.

Én dat in samenwerking met (lokale) kerken, organisaties en vrijwilligers. Allemaal zijn we geïnspireerd door het Evangelie. Daarom komen we vanuit naastenliefde op voor mensen in een kwetsbare situatie. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich wel voor een ander willen inzetten, maar dat een bemiddelende partij nodig is. De ontmoetingen tussen mensen geven wederzijds hoop en perspectief.

Deze beweging kan alleen bestaan en winnen in kracht als ze lokaal wordt gedragen, opgebouwd en ingebed.

Ons verlangen is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt. Zo zijn we samen in staat meer mensen beter te ondersteunen.

Deze beweging kan alleen bestaan - en winnen in kracht - als ze lokaal wordt gedragen, opgebouwd en ingebed. Daar zullen krachtige initiatiefnemers en kartrekkers nodig zijn en zal de samenwerking in wisselende varianten tot stand komen. Als landelijke christelijke organisaties willen we deze lokale inzet inspireren, stimuleren en versterken, aanwezig in meer dan 200 gemeenten van Nederland met een jaarlijkse inzet van tienduizenden vrijwilligers.

Aanvullend Samenwerken

Binnen de Keten van Hoop werken we met organisaties die elkaar aanvullen en
met hun unieke punten waarde toevoegen voor mensen in een kwetsbare situatie

Hulp bij geldzorgen

Laagdrempelige burenhulp

Hulp voor werk-zoekenden 

Helpen als groep

Helpen als jongeren