Hulplijn Dordt: samenwerking tussen organisaties in Dordrecht leidt tot effectieve hulpverlening

Hulplijn Dordt

In de stad Dordrecht werken verschillende organisaties samen om hulpvragen van burgers efficiënt en effectief aan te pakken. Een interview met vertegenwoordigers van deze organisaties geeft inzicht in de uitdagingen en voordelen van deze samenwerking. Het interview werd gehouden met Tineke Geertsma van Present, Jennifer van Dongen van HipHelpt, Elly van Wenum van Samen Dordt, Marion van Bruggen van Netwerk Dordtse Helden en Ellen van Dorp van Hulplijn Dordt.

Ontstaan

De samenwerking tussen de organisaties is ontstaan tijdens de coronacrisis met het initiatief “Licht voor Dordt”. Deze samenwerking werd voortgezet na de coronatijd op verzoek van de gemeente Dordrecht. De Stichting Hulplijn Dordt werd opgericht als formele structuur voor de samenwerking, waarin de drie stichtingen Dordtse Helden, HipHelpt Dordt (st. Samen Dordt) en Stichting Present vertegenwoordigd zijn.

Het gezamenlijke doel van de organisaties is het opzetten van een portaal waarop ze gemakkelijk vindbaar zijn voor zowel burgers als hulpverleners, met duidelijke doorverwijzingen. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om versplintering in de hulpverlening tegen te gaan en elkaar te versterken.

Over samenwerken

De samenwerking biedt voordelen voor verschillende doelgroepen.

 • Voor hulpvragers betekent het dat ze direct iemand aan de telefoon krijgen wanneer ze het nummer bellen.
 • Organisaties kunnen zich meer richten op het vinden en begeleiden van vrijwilligerswerk, terwijl de hulplijn de telefonische intake verzorgt.
 • Voor kerken betekent de samenwerking dat ze weer meer aanwezig zijn in de samenleving en partner van de gemeente worden.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties profiteren van de gecentraliseerde aanpak.
 • Gemeenten krijgen meer inzicht door de gedeelde data en de samenwerking met andere organisaties.

Uitdagingen

Hoewel de samenwerking vele voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen. Het matchen van hulpvragen kan soms even duren en het zichtbaarder maken van de hulplijn kan leiden tot een grotere instroom van hulpvragen. Daarnaast vergt de opstartfase veel tijd en energie van de betrokkenen. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en geen concurrentiehouding te hebben.

De samenwerking is momenteel voornamelijk lokaal, maar het concept wordt ook gedeeld met andere partners. Een mogelijke uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen lokale samenwerking en samenwerking op grotere schaal. Het behouden van een gelijkwaardige bijdrage in tijd en talent is essentieel.

De betrokken organisaties streven ernaar om verder samen te werken en hebben plannen om de impact van hun hulpverlening te meten. Ze willen ook een meerjarenplan opstellen en financiering aanvragen om hun activiteiten op lange termijn te waarborgen.

Randvoorwaarden

De organisaties hebben enkele randvoorwaarden voor een verdere samenwerking. Ze willen een goede structuur en duidelijke organisatieregelingen hebben om efficiënt te kunnen werken. Daarnaast is regelmatig overleg en communicatie essentieel. Het is belangrijk dat ze op dezelfde locatie kunnen samenwerken en dat de administratie van de hulplijn nauwkeurig wordt bijgehouden.

Financiering

De hulplijn wordt momenteel volledig gefinancierd door de gemeente, en de bestaande stichtingen hebben hun subsidie behouden. Het beheren van hulpvragen vergt tijd, maar samenwerken tussen de organisaties kost ook tijd. Ze benadrukken dat het cruciaal is voor elke organisatie om nauwkeurige notities bij te houden in de administratie van de hulplijn, regelmatig overleg te hebben en flexibel te kunnen schakelen. Daarnaast werken ze ook fysiek samen op dezelfde locatie. Er bestaat echter een zekere bezorgdheid over de toekomstige financiering van de hulplijn als er veranderingen optreden in het beleid van de gemeente. Niettemin hebben de organisaties vertrouwen in de voordelen van de samenwerking voor de gemeente, zoals de efficiëntie van één loket en een grotere bereidheid van de gemeente om de hulplijn te blijven subsidiëren.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur