Samenwerking in Leiden

Voor Elkaar Leiden

Voor Elkaar Leiden (VEL) is een stichting waarin HipHelpt, JobHulpMaatje en SchuldHulpMaatje samenwerken op verschillende niveaus. De samenwerking tussen deze organisaties vindt plaats op zowel bestuurlijk als operationeel/coördinator niveau. De samenwerking is zowel formeel (onder één stichting) als informeel en omvat samenwerking op elk denkbaar niveau.

Present, dat zich in hetzelfde pand bevindt, heeft ook een al verdergaande samenwerking met VEL, waarbij ze op casusniveau informeel brainstormen over verdere samenwerking. Over deze samenwerking vind je onderaan dit artikel nog wat meer informatie, we lichten hieronder vooral iets toe over de samenwerking binnen Voor Elkaar Leiden.

Locatie:
Leiden

Soort samenwerking: Koepelstichting

Website:
voorelkaarleiden.nl

“Het belangrijkste criterium voor de samenwerking is dat het meerwaarde moet hebben voor de burger.”

Gezamenlijke projecten en trekkers:

De programma’s van de verschillende organisaties worden los van elkaar uitgevoerd, dus er zijn geen gezamenlijke projecten.

Financiële aspecten:

Elke tak binnen VEL heeft een aparte subsidielijn, begroting en verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk is er één begroting binnen de stichting. De begrotingen zijn apart gelabeld om de transparantie te waarborgen.

Gezamenlijke droom:

De gezamenlijke visie voor 2014-2028 is dat bijna elke vrijwilliger zich realiseert dat hij of zij een signaalfunctie heeft. Het doel is dat de burger slechts één keer een hulpvraag hoeft te tonen, waarna de organisaties gezamenlijk op die vraag kunnen inspelen. Er worden plannen ontwikkeld, maar op dit moment is het nog te vroeg om er details over te geven.

Doelgroep en meerwaarde:

De samenwerking heeft meerwaarde voor de uiteindelijke hulpvrager, omdat zij centraal staan in de samenwerking. Aangezien de hulpvrager kwetsbaar is, is het noodzakelijk om samen te werken en gezamenlijk de behoeften te kunnen vervullen.

Uitdagingen:

Een van de grootste uitdagingen is dat elke organisatie zijn eigen planning heeft, zelfs als ze zich in hetzelfde pand bevinden. Dit vereist het zoeken naar oplossingen om elkaar te ontmoeten, zoals gezamenlijke maaltijden.

Voordelen van samenwerking:

De sfeer tussen de organisaties is positief, er is geen sprake van een wij/zij-gevoel. Andere organisaties voelen aan als collega’s.

Formele organisatiestructuur:

Ja, de samenwerking heeft een formele organisatiestructuur als een stichting waarin JHM, SHM en HipHelpt samenwerken.

Advies voor andere organisaties:

Het advies is om de communicatielijnen kort te houden en elkaar gemakkelijk te kunnen vinden. Het is belangrijk om mensen aan te nemen of vrijwilligers te zoeken die goed zijn in netwerken, omdat dit essentieel is voor de samenwerking.


Present, dat zich in hetzelfde pand bevindt, heeft al verdergaande samenwerking met VEL, waarbij ze op casusniveau informeel brainstormen over verdere samenwerking.

Ook is er een aantal jaar terug een gezamenlijke folder voor kerken ontwikkeld door Present en Voor Elkaar Leiden waarbij de potentiële vrijwilliger kan ontdekken welke organisatie het best bij hem/haar past.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur