Samenwerken rondom papiercafé’s in Utrecht

Wouter Jongebreur is al twee jaar betrokken bij Stichting Utrecht op Orde als bestuurslid. In dit interview bespreekt hij de samenwerking tussen verschillende organisaties in Utrecht en de successen, uitdagingen en voordelen die dit met zich meebrengt. De samenwerking heeft als doel om meer mensen te bereiken en te helpen, en te voorkomen dat situaties verergeren.

Op welke wijze werken jullie samen?

Stichting Utrecht op Orde is een stichting die als koepel al werkt met verschillende projecten, waaronder SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, HipHelpt en de Papiercafé’s. Deze vallen allemaal onder deze stichting.
Centraal in de samenwerking ‘Keten van Hoop Utrecht’ staan de Papiercafé’s. De Papiercafé’s in Utrecht hebben inloopspreekuren, soms gehouden in een kerk. Binnen deze samenwerking zijn Present Utrecht en Serve the City Utrecht ook aangehaakt.

Bekijk hoe deze organisaties samen een Keten van Hoop vormen in Utrecht:

Wat is jullie gezamenlijke droom?

De gezamenlijke droom van Utrecht op Orde is om nog meer mensen te bereiken en te helpen die dit nodig hebben. Ze willen voorkomen dat situaties van kwaad tot erger worden. Daarnaast heeft de Keten van Hoop Utrecht als doel om christelijke hulpkrachten te mobiliseren en een impuls te geven, samen met een wijkgerichtere en zichtbare aanpak.

Hoe is deze samenwerking ontstaan? Wat waren de succesfactoren en hobbels te overwinnen?

De samenwerking is ontstaan vanuit de Papiercafé’s in Utrecht met inloopspreekuren, die een centrale rol spelen in de Keten van Hoop in Utrecht. Eind 2022 ontstond de kans om subsidie te krijgen voor een lokale Keten van Hoop en om samen te werken met Present en Serve the City op lokaal niveau.

Een succesfactor van de samenwerking is dat het gemeenschappelijke doel altijd voorop staat, zelfs boven individuele belangen. Onder de externe druk van de snelheid waarmee de subsidie moest worden aangevraagd, werden de grote lijnen belangrijk en kon men snel tot overeenstemming komen. Een uitdaging was om versnippering tegen te gaan, maar dit werd als belangrijk ervaren door alle betrokkenen.

Voor welke doelgroep is deze samenwerking van meerwaarde en waarom?

Deze samenwerking is van meerwaarde voor verschillende doelgroepen.

 • Voor hulpvragers is de wens om één loket te vormen bij de Papiercafé’s een meerwaarde, omdat dit versnippering voorkomt.
 • Voor vrijwilligers biedt de samenwerking meer overzicht en samenhang in diaconale activiteiten.
 • Kerken worden benaderd vanuit één project, de Keten van Hoop, wat zorgt voor meer overzicht en samenhang. Ook de aansprekende naam draagt hieraan bij.
 • Daarnaast kan de samenwerking tussen Zorg & Welzijn en de organisaties verwijzing naar de juiste plekken in de wijk vergemakkelijken.
 • Voor de gemeente is samenwerking tussen organisaties van groot belang.

Wat maakt een samenwerking prettig?

Een prettige samenwerking wordt gekenmerkt door het stellen van het gezamenlijke doel boven individuele belangen. Het is belangrijk om tijd te nemen om samen te praten en elkaar beter te leren kennen.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie samenwerking?

Een van de uitdagingen voor de samenwerking is het in balans brengen van geven en nemen. Ook speelt financiering een belangrijke rol, aangezien dit zelfs de aanleiding was voor de samenwerking.

Wat zijn de voordelen van samenwerking voor jullie organisaties?

Samenwerking biedt voordelen zoals meer bereik en impact, het voorkomen van versnippering en het creëren van overzicht en samenhang. Het delen van middelen, kennis en ervaring kan efficiëntie bevorderen en leiden tot betere resultaten.

Zouden jullie nog meer willen samenwerken?

Er is altijd ruimte voor verdere samenwerking. Het zou echter nuttig zijn om wat tijd samen door te brengen en verder te bespreken hoe de samenwerking kan worden uitgebreid.

Speelt financiering een rol in jullie samenwerking? Hoe dan?

Ja, financiering speelt zelfs een belangrijke rol in de samenwerking. Het verkrijgen van subsidie was de aanleiding voor de lokale Keten van Hoop. Financiële ondersteuning is nodig om de Papiercafé’s gezamenlijk op te zetten en de projecten uit te voeren.

Onder welke randvoorwaarden zouden jullie een verdere vorm van samenwerking willen overwegen?

Voor verdere samenwerking zouden bepaalde randvoorwaarden in acht genomen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiële middelen, duidelijke doelen en verantwoordelijkheden, en goede communicatie en afstemming tussen de betrokken organisaties.

Heeft de samenwerking een formele organisatiestructuur?

Ja, de samenwerking heeft een formele organisatiestructuur. HipHelpt, SHM en JHM vallen onder één stichting. Present en Serve the City hebben elk hun eigen stichting. Stichting Utrecht op Orde fungeert als penvoerder.

Wat is je advies aan collega-organisaties in het land als het gaat om samenwerken?

Mijn advies aan collega-organisaties is om te focussen op een goed idee. Samenwerking moet in dienst staan van dit idee. Daarnaast kan een financiële impuls, zoals subsidie, nodig zijn om gezamenlijke projecten op te zetten. Het is belangrijk om open te staan voor samenwerking en de voordelen ervan te zien.

Met welke partners van de Keten van Hoop wordt er samengewerkt en waarom?

Er wordt samengewerkt met partners van de Keten van Hoop, zoals SHM, JHM, Present en Serve the City. Deze samenwerking is waardevol vanwege de complementaire expertise en middelen die zij bieden. Het gezamenlijke doel kan beter worden bereikt door de krachten te bundelen en samen te werken met verschillende partners.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur