Hulplijn Veenendaal: een gezamenlijk loket voor hulpvragen

hulplijn veenendaal logo

In Veenendaal hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om op informele wijze samen te werken. Met behulp van een doorverwijzingsfunctie via een hulplijn streven ze naar de realisatie van één loket waar inwoners hun hulpvragen kunnen stellen en vervolgens worden doorverwezen naar de juiste organisatie die hulp kan bieden. Een belangrijke facilitator van deze samenwerking is het feit dat de organisaties zich bevinden in hetzelfde pand, waardoor de communicatie en afstemming vergemakkelijkt worden.

Verschillende (vrijwilligers)organisaties zijn betrokken bij deze samenwerking, waaronder HipHelpt Veenendaal, Netwerk voor jou, Stichting Present Veenendaal en Veens welzijn.

Financiering

Financiering speelt een rol in de samenwerking, waarbij de organisaties in Veenendaal deelnemen aan het lokaal samenspel van het Oranjefonds. Ook de gemeente draagt bij, echter is de totstandkoming van deze bijdrage niet gemakkelijk (geweest).

Droom

De gezamenlijke droom van deze samenwerking is het realiseren van één loket waar inwoners hun hulpvragen kunnen stellen en vervolgens worden doorverwezen naar de juiste vrijwilligersorganisatie die kan helpen met vrijwillige inzet. Daarnaast streven ze ernaar om andere organisaties, waar mogelijk, aan te sluiten bij dit initiatief.

Meerwaarde

De samenwerking is van meerwaarde voor verschillende doelgroepen.

 • Hulpvragers profiteren van duidelijkheid en effectieve doorverwijzingen, waardoor ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 • Vrijwilligers ervaren voordelen zoals meer tijd voor persoonlijk contact.
 • Kerken kunnen gebruikmaken van het loket van om hun hulpvragen te stellen of te bespreken.
 • Voor zorg- en welzijnsorganisaties betekent deze samenwerking dat er geen sprake meer is van doorverwijzingen en dat hulpvragen op één plek kunnen worden gemeld.
 • Zowel de gemeente als andere organisaties profiteren ook van de gecentraliseerde aanpak die efficiënter is en de dienstverlening verbetert.

Samenwerken

Een prettige samenwerking wordt bevorderd door het kennen van elkaars sterke punten en het bundelen van krachten. Communicatie via één systeem, korte lijnen en een goede persoonlijke verstandhouding tussen coördinatoren spelen ook een belangrijke rol bij het bevorderen van een prettige samenwerking.

De samenwerking wordt echter ook geconfronteerd met enkele uitdagingen. Het respecteren van de eigen identiteit van elke organisatie, het vinden van een balans tussen verschillende belangen en het omgaan met verandering van rollen behoren tot de grootste uitdagingen. Andere uitdagingen zijn de mogelijke ongelijkwaardigheid tussen organisaties en de invloed van macht op bestuurlijk niveau.

Desalniettemin zijn er verschillende voordelen verbonden aan de samenwerking. Het voorkomt dubbel werk en het verplicht gesprekken tussen organisaties en bevordert het delen van expertise. Samenwerking zorgt ook voor een efficiëntere aanpak en kan de dienstverlening verbeteren.

Hoewel er nadelen zijn binnen de samenwerking en het ook veel inzet vraagt is er interesse in verdere samenwerking. Deze samenwerking wordt echter als iets gezien dat organisch moet groeien.

Advies

Het advies aan collega-organisaties in het land is om de werkwijze en afspraken duidelijk vast te leggen, doelen vooraf SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te stellen en voorbereid te zijn. Hoewel samenwerking moeite kost, wegen de voordelen op tegen de nadelen. Intrinsieke motivatie en een duidelijke wens zijn ook belangrijk bij het starten van een samenwerking.

Er is een formele organisatiestructuur voor de samenwerking in Veenendaal, bestaande uit een stuurgroep met bestuursleden van alle samenwerkende organisaties, een werkgroep met coördinatoren. Tijdens de opstartperiode is er ook gewerkt met een klankbordgroep bestaande uit leden van de stuurgroep en werkgroep omdat er in die fase veel afspraken moesten worden gemaakt. Deze klankbordgroep is op den duur er tussen uit gegaan.Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur