Samen vrijwilligers werven met een tijdcollecte

HipHelpt Vlaardingen en Present Vlaardingen zijn twee organisaties die het belang van samenwerken hebben erkend en een succesvolle samenwerking zijn aangegaan.

Ontstaan van de samenwerking

Bij de oprichting van HipHelpt was het vanaf het begin duidelijk dat samenwerking met Present een voorwaarde was. Beide organisaties realiseerden zich dat het cruciaal was om elkaar te leren kennen en een gemeenschappelijke visie te delen. Ze begrepen dat geen enkele organisatie op zichzelf kan opereren binnen het sociale domein en dat samenwerking van groot belang is. Het argument dat er al een soortgelijke organisatie bestond in de regio was niet relevant. De doelstellingen, vrijwilligers en hulpverleningsmethoden van beide organisaties verschillen immers.

Manieren van samenwerking

De samenwerking tussen HipHelpt en Present in Vlaardingen kent twee belangrijke vormen:

Tijdcollecte

Als onderdeel van een specifiek project hebben HipHelpt en Present gezamenlijk vrijwilligers geworven. Alle kerken in Vlaardingen werden benaderd met de vraag of zij aandacht wilden besteden aan dit project, bijvoorbeeld door aankondigingen tijdens kerkdiensten, het verspreiden van flyers en het verstrekken van aanmeldingsformulieren. Vijf kerken hebben positief gereageerd en op hun eigen manier invulling gegeven aan de actie. Dit contactmoment bood tevens de mogelijkheid om de betrokken kerken beter te leren kennen. Er waren verschillende projecten gedefinieerd waar mensen zich voor konden inschrijven, wat resulteerde in een aantal vaste vrijwilligers. Bovendien droeg de gezamenlijke actie bij aan het imago van zowel HipHelpt als Present binnen de kerken.

Uitwisselen en samenwerken bij hulpvragen:

Sommige hulpvragen vereisen een gezamenlijke aanpak, vanwege hun omvang of de benodigde expertise. In deze gevallen is er nauw contact tussen de helpdesk van HipHelpt en de coördinator van Present. Wanneer er een hulpvraag binnenkomt, vindt er overleg plaats. Soms worden de taken tussen HipHelpt en Present verdeeld, afhankelijk van het soort hulpvraag. Dit proces vereist overleg en afstemming om de beste aanpak te bepalen.

Succesfactoren voor deze samenwerking

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan het succes van de samenwerking tussen HipHelpt en Present:

Gelijksoortige organisatiecultuur:
Beide organisaties hebben een vergelijkbare ‘kleur’, met veel vrijwilligers afkomstig uit de kerken. Deze overeenkomstige achtergrond heeft de basis gelegd voor een goede samenwerking.

Beperkt aantal hulpverleningsorganisaties:
In Vlaardingen zijn er niet veel organisaties die hulp bieden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat HipHelpt en Present elkaar hebben gevonden en hun krachten hebben gebundeld. Het beperkte aantal alternatieven heeft de noodzaak van samenwerking versterkt.

Meerwaarde van samenwerking:
Door samen te werken, hebben HipHelpt en Present de mogelijkheid gekregen om een groter netwerk van mensen te bereiken en elkaar aan te vullen op verschillende gebieden. Dit heeft geleid tot nieuwe en waardevolle vormen van samenwerking.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur