Een versterking van de sociale basis in Ede

Samenwerking tussen Netwerk Dien Je Stad (NDJS) en Stichting Present Ede

Netwerk Dien Je Stad (NDJS) en Stichting Present Ede werken nauw samen om de sociale basis in Ede te versterken. Ze delen hetzelfde gebouw en hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend om elkaar te versterken en door te verwijzen. Hoewel ze aparte stichtingen zijn, werken ze op projectniveau samen en organiseren ze gezamenlijke evenementen. Dit artikel verkent de aard van hun samenwerking, de voordelen, uitdagingen en hun gezamenlijke doelen.

Samenwerkingswijze

Netwerk Dien Je Stad en Present Ede bevinden zich in hetzelfde gebouw, wat informele samenwerking vergemakkelijkt. Het samenwerkingsconvenant bevat afspraken over doorverwijzing en versterking. Jonge vrijwilligers worden naar NDJS verwezen, terwijl minder jonge vrijwilligers bij Present Ede terechtkunnen. Er is een uitzondering voor een studentenvereniging die jaarlijks via Present Ede een klus uitvoert. Hoewel er geen bestuurlijke samenwerking is, werken ze wel op projectniveau samen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een symposium.

Gezamenlijke droom

Beide organisaties willen dat het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Ze geloven dat er een partij nodig is die verbindt en dat ze een beter product kunnen bieden door elkaars specialisaties te benutten. Ze willen de sociale basis in Ede versterken door mensen met elkaar te verbinden en hulpvragers beter te ondersteunen.

Ontstaan van de samenwerking en succesfactoren

De samenwerking ontstond door de fysieke nabijheid en de behoefte om samen te werken. Het samenwerkingsconvenant was een resultaat van het proces en de intentie om samen te groeien. Hoewel er af en toe frictie is geweest, hebben ze geleerd om rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken. Een gemeenschappelijk doel en wederzijds vertrouwen zijn succesfactoren gebleken.

De gemeente, vrijwilligers en hulpontvangers hebben allemaal baat bij deze samenwerking.

Hulpontvangers worden beter geholpen en daarmee is ook de gemeente geholpen. 

De sociale basis in Ede is echt sterker doordat deze partijen met elkaar samenwerken. Uiteindelijk bieden ze samen een beter product doordat elke organisatie zijn eigen specialisme heeft. Op deze manier worden zowel vrijwilligers en ook hulpontvangers beter bediend. Ze bieden door samen te werken een breder en passender aanbod.

Uitdagingen en balans in samenwerking

De samenwerking kan meer uitdaging met zich meebrengen wanneer er sprake is van hoge werkdruk, wanneer verantwoording en resultaten nodig zijn voor de voortgang van het project of wanneer er schaarste is in het aanbod van vrijwilligers, zoals als in coronatijd. De balans in samenwerking wordt bereikt wanneer beide partijen aan verwachtingen en afspraken voldoen en elkaar vertrouwen. Vertrouwen en gelijkwaardige behandeling spelen een cruciale rol.

Voordelen van samenwerking

Een groot voordeel van de samenwerking is de gedeelde Klusbus, waarmee ze logistieke uitdagingen kunnen overwinnen. Ze delen het gebruik ervan en hebben goede afspraken en een contract. De prettige samenwerking wordt gekenmerkt door de mogelijkheid om bij elkaar binnen te lopen, af te stemmen en elkaars kwaliteiten te kennen. Een goede relatie en proactieve houding zijn essentieel om de samenwerking te laten slagen.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • FinanciĆ«le onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur